Punts a revisar a la moto

Per començar i com a dada curiosa segons les estadístiques el 68% dels motards realitza la tasca de revisar els punts que ara descriurem de la seva moto amb la freqüència recomanada pel fabricant però els conductors de ciclomotor destaquen per realitzar les seves revisions amb menys freqüència o fins i tot mai.

Punts a revisar a la moto per a millorar la teva seguretat.
Dedicar temps a revisar els punts clau a la nostra moto és invertir temps en la nostra seguretat. A Rocky Motard Ponent a més d’equipament motorista podràs trobar tots els accessoris, recanvis i eines dels catàlegs de Motorcycle Storehouse i Parts Europe.

I ara anem a per la revisió per punts:

  • PNEUMÀTICS: Revisar l’estat general, la profunditat de dibuix i la pressió (segons la càrrega i la velocitat).
  • LLUMS: Comprovar tots els elements d’enllumenat i senyalització òptica: llum de llarg abast, d’encreuament, intermitents, llum de fre…
  • MIRALLS RETROVISORS: Neteja, regulació i fixació (que no vibrin).
  • FRENS: Líquid (nivell, fugues…), estat dels cables i canalitzacions, discos i tambors.
  • NIVELLS: Oli, líquid de frens, d’embragatge i refrigerant.
  • TRANSMISSIÓ: Cadena (tensió i greixatge), cardan (nivell de líquid i fugues), corretja (tensió, estat i canvi).
  • MOTOR: Fuga de líquids, sorolls anormals, filtres (aire, oli i gasolina, segons les indicacions de fabricant).
  • ITV: En vigor, adhesiu visible.
  • RECANVIS I ACCESSORIS: No és obligatori portar cap recanvi.

Però s’aconsella portar un kit reparapunxades i una armilla reflectant (en cas d’avaria o per circular amb meteorologia adversa) i llums de recanvi, ja que la policia podria immobilitzar la motocicleta si portar un llum fosa pogués ser un risc per a la seguretat viària.